Mediepedagogik

Jag kan anlitas för föreläsningar inom fältet mediepedagogik. Eller som konsult när det gäller implementering av ett mediepedagogiskt förhållning sätt med digitala verktyg främst inom förskolan.

Sagt om mig:

Ulla-Karin är en inspirerande och intressant föreläsare! Hon är en av pionjärerna i arbetet med digitala verktyg i förskolan och varit den person som introducerat MIKbegreppet inom förskolevärlden genom sitt arbete med projektet LekMiT, genom föreläsningar och hennes antologi "Mediepedagogik på barnens villkor". Genom sitt arbete med pedagoger och barn, bidrar hon till att ge barn (och pedagoger) fler språk och uttryckssätt. Hon skapar möjlihgeter för barn att tidigt tänka kälkkritikst och i att ge dem verktyg för att bli medvetna producenter snarare än konsumenter i ett digitalt samhälle. Erika Kyrk Seger

Men vad är egentligen mediepedagogik? Hur kan man jobba med media och IKT i förskolan? Vad sker när man på ett medvetet sätt tar in verktyg som lärplatta, dator, projektor, kamera och diktafon i verksamheten?

Så här definierar Kristina Hansson, före detta verksamhetsansvarig och skolutvecklare vid CMiT (Centrum för media och IT, i för-grund- och särskolan) ,begreppet mediepedagogik i sin bok Att lära av varandra (2004):

Mediepedagogik innebär en medveten användning av olika medier som inspiration och led i barnets läro- och utvecklingsprocess. Media, estetik och pedagogik fungerar i samspel. Det kan ske genom upplevelser där barnet tar del av olika estetiska uttrycksformer som till exempel stillbild, rörlig bild, ljud och multimedia, men också genom barnets eget skapande med olika medieredskap.

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) betraktas som en självklar del av mediepedagogiken.
Mediepedagogikens syfte är att utveckla barns förståelse för sin omvärld, genom att de får skapa själva samt tänka och reflektera kring det de skapat. Det praktiska mediepedagogiska arbetet kan beskrivas som en aktivitetstriangel, där
alla aktiviteter är beroende av varandra och gruppens sociala samspel.