Föreläsningar

Jag är en van föreläsare sedan många år tillbaka. Får ofta feedbacken att jag är inspirerande och engagerad när jag föreläser. Har föreläst för mindre grupper och för upp till 1000 personer.

Oftast föreläser jag inom mitt jobb som IT/mediepedagog och då inom ämnet mediepedagogik där IKT betraktas som en självklar del av mediepedagogiken.  I mina föreläsningar blandar jag teori och praktik och alltid med en koppling till läroplanen och med barns perspektiv i åtanke. Jag har föreläst på universitet, för olika kommuner och på uppdrag av olika fortbildningsföretag, i egen regi och i CMiT's regi.

Sagt om mig:

Ulla-Karin är en inspirerande och intressant föreläsare! Hon är en av pionjärerna i arbetet med digitala verktyg i förskolan och varit den person som introducerat MIKbegreppet inom förskolevärlden genom sitt arbete med projektet LekMiT, genom föreläsningar och hennes antologi "Mediepedagogik på barnens villkor". Genom sitt arbete med pedagoger och barn, bidrar hon till att ge barn (och pedagoger) fler språk och uttryckssätt. Hon skapar möjlihgeter för barn att tidigt tänka kälkkritikst och i att ge dem verktyg för att bli medvetna producenter snarare än konsumenter i ett digitalt samhälle. Erika Kyrk Seger

Vill du/ni anlita mig - ta kontakt med mig kan vi tillsammans skräddarsy ett upplägg som passar er verksamhet. Det kan vara en föreläsning, en workshop eller en kombination av båda. Eller om ni vill ta in mig på konsultuppdrag så är ni välkomna att göra det.

Jag föreläser även om mindfulness, speciellt då om mindfulness i förskola och skola och om ayurveda för nybörjare.