CV

 

UTBILDNINGAR

Aug 1987 - dec 1989       Förskollärare, 150 p, Luleå Tekniska universitetet

Aug 1998 - jun 2000         Mediepedagog, 120 p, Luleå Tekniska universitet

Sept 2000 - jan 2001        C-nivå mediepedagogik, 60 p, Luleå Tekniska universitet

KORTARE HÖGSKOLEKURSER

Entreprenörskap A 7,5 p

Projektledning inom kultur och media 7,5 p

Reggio Emilia inspirerat lärande 15 p

IKT som verktyg i skriv- och läsprocessen 7,5 p

Digitalt berättande och kreativt lärande 7,5 p

ARBETSERFARENHET

Jan 1990 - dec 2004        Förskollärare, Piteå kommun

Jan 2001 - sept 2001       Tomas Riklund AB, Projektkoordinator för projektet Norrbotten Presenterar.

Jan 2005 -                          IT/mediepedagog på CMiT, Piteå kommun. Pågående tillsvidare anställning på ett pedagogiskt resurscenter. Utbildar pedagoger från förskolan till grundskolan inom media och IKT. Projektledaransvar för förskolans medie- & IKTprojekt. Projektledaransvar för den regionala filmfestivalen UngFilm i Norr, samt ansvarig för Piteås kommunala filmfestival PEFF, ansvarar för alla projekt som har med rörlig bild att göra inom förskola/skola i kommunen. Handledare i ASL - att skriva sig till läsning med IKT, framtidsspanare inom media och IKT i pedagogiska sammanhang, kursansvarig för sociala medier, rörlig bild m.m.

Jan 2015 -                          Projektledare 30 % på Rönnskolan, Träningsskolan för att utveckla lärmiljön.

SPRÅK OCH IKT/MEDIAKUNSKAPER

Svenska och engelska flytande i tal och skrift. Van att arbeta i Windowsmiljö. Hanterar de vanliga Office-programmen, samt filmredigeringsprogram, bildredigeringsprogram, ljudredigeringsprogram, layoutprogram, blogg, otaliga onlineapplikationer, iPads m.m. Van att uttrycka mig i skrift både rent allmänt men även i rapportform.

ÖVRIGT:

Är en flitigt anlitad föreläsare inom området mediepedagogik och digitala verktyg i förskolan. I mitt arbete som IT/mediepedagog utbildar jag pedagoger inom förskola/grundskola i hur man kan arbeta med IKT-verktygen för att nå bred måluppfyllelse gentemot resp. läroplan. Tog emot Filmpool Nords regionala pris Filmsparken 2011 för CMiT:s medvetna arbete med rörlig bild. Sitter med i en regional grupp i Landstingets regi, där jag bidrar med tankar och idéer runt rörlig bild. Är redaktör och kapitelskrivare för boken Mediepedagogik på barnens villkor(2014). Är även utbildad kollegiesamtalsledare.

Jag har även utbildningar inom olika behandlingsmetoder så som ayurvediska behandlingar, spabehandlingar, mindfulness. Utbildar för närvarande mindfulnessinstruktörer runt om i Sverige i hur man kan arbeta med mindfulness i förskola och skola. Har även tagit fram materialet till två CD-skivor med mindfulnessövingar för barn som spelats in av Mindfulnesscenter med Dr. Ola Schenström i spetsen.

Driver ett företag inom hälsosektorn som heter Vedanta.