CV

 

UTBILDNINGAR

Aug 1987 - dec 1989       Förskollärare, 150 p, Luleå Tekniska universitetet

Aug 1998 - jun 2000         Mediepedagog, 120 p, Luleå Tekniska universitet

Sept 2000 - jan 2001        C-nivå mediepedagogik, 60 p, Luleå Tekniska universitet

KORTARE HÖGSKOLEKURSER

Entreprenörskap A 7,5 p

Projektledning inom kultur och media 7,5 p

Reggio Emilia inspirerat lärande 15 p

IKT som verktyg i skriv- och läsprocessen 7,5 p

Digitalt berättande och kreativt lärande 7,5 p

ARBETSERFARENHET

Jan 1990 - dec 2004        Förskollärare, Piteå kommun

Jan 2001 - sept 2001       Projektkoordinator för projektet Norrbotten Presenterar.

Jan 2005 -   juni 2019      IT/mediepedagog på CMiT, Piteå kommun. Utbildar pedagoger från förskolan till grundskolan inom media och IKT. Projektledaransvar för förskolans medie- & IKTprojekt. Projektledaransvar för den regionala filmfestivalen UngFilm i Norr, samt ansvarig för Piteås kommunala filmfestival PEFF, ansvarar för alla projekt som har med rörlig bild att göra inom förskola/skola i kommunen. Handledare i ASL - att skriva sig till läsning med IKT, framtidsspanare inom media och IKT i pedagogiska sammanhang, kursansvarig för sociala medier, rörlig bild m.m. Verksamhetschef på CMiT, mellan augusti  2017 - april 2018. Tjänstledig från CMiT från april 2018 - juni 2019, då anställningen avslutas.

Jan 2015 - dec 2017        Projektledare 30 % på Rönnskolan, Träningsskolan för att utveckla lärmiljön.

April 2018 - juni 2019     Process- & projektledare, IKT-enheten, Stockholm stad

 

SPRÅK OCH IKT/MEDIAKUNSKAPER

Svenska och engelska flytande i tal och skrift. Van att arbeta i Windowsmiljö. Hanterar de vanliga Office-programmen, samt filmredigeringsprogram, bildredigeringsprogram, ljudredigeringsprogram, layoutprogram, blogg, otaliga onlineapplikationer, iPads m.m. Van att uttrycka mig i skrift både rent allmänt men även i rapportform.

ÖVRIGT:

Är en flitigt anlitad föreläsare inom området mediepedagogik och digitala verktyg i förskolan. I mitt arbete som IT/mediepedagog utbildar jag pedagoger inom förskola/grundskola i hur man kan arbeta med IKT-verktygen för att nå bred måluppfyllelse gentemot resp. läroplan. Tog emot Filmpool Nords regionala pris Filmsparken 2011 för CMiT:s medvetna arbete med rörlig bild. Har varit med i en regional grupp i Landstingets regi, där jag bidrar med tankar och idéer runt rörlig bild. Är redaktör och kapitelskrivare för boken Mediepedagogik på barnens villkor(2014). Är även utbildad kollegiesamtalsledare. Har varit med i en projektgrupp som bidragit med tankar in vad gäller handlingsplanen till Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. 

Jag har även utbildningar inom olika behandlingsmetoder så som ayurvediska behandlingar, spabehandlingar, mindfulness. Har utbildat mindfulnessinstruktörer runt om i Sverige i hur man kan arbeta med mindfulness i förskola och skola. Har även tagit fram materialet till två CD-skivor med mindfulnessövingar för barn som spelats in av Mindfulnesscenter med Dr. Ola Schenström i spetsen.

Jag är utbildad VedicArtlärare och håller kurser i VedicArt.

Driver ett företag inom hälsosektorn som heter Vedanta.